Για εμάς


Αγαπητοί φίλοι

Βρίσκεστε στο κανάλι Πράσινη Ενέργεια – TV, ένα κανάλι όλο ενέργεια για μια σωστή ενημέρωση για την ενέργεια και το περιβάλλον, για την εξοικονόμηση ενέργειας, για μια πλήρη περιβαλλοντική ενημέρωση.

Στην πορεία θα παρακολουθείτε εταιρείες που ασχολούνται στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος καθώς και υλικά εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.


ΚΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ